Grain Talks / Zrnění 14. 9.
Mecenášství kulturních památek

Mecenášství je velmi osobní záležitost. Filantropové a filantropky podporují to, na čem jim opravdu záleží – hodnoty, které chtějí ve společnosti zachovat a dobře předat dalším generacím.
Jak si své projekty vybrali? Nebo si projekty vybraly své mecenáše? Co je při záchraně a podpoře kulturních památek nejdůležitější? Co jim mecenášství přineslo a co se naučili? A co jim přináší největší radost?

Diskutovali jsme nejen o vztahu mecenášů a „jejich“ památek, ale také o tom, jak podporu dobře plánovat a zasadit do širšího rámce.

Vedoucí semináře je Dagmar Goldmannová, ředitelka Nadačního fondu Via Clarita

Své příspěvky přednesli:

  • Tereza Vodičková – Happy Materials, studentka FSV UK
  • Zdeněk Rossmann – lékař, regionální podporovatel kultury a památek
  • Andrea Kroupová – ředitelka Nadace Preciosa
  • Soňa Krejník – zakladatelka a členka správní rady Nadace Benetheo
  • Andrea Hoffman Nečasová – zakladatelka a galeristka Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou

Řečníci

Dagmar Goldmannová – vedoucí semináře a ředitelka Nadačního fondu Via Clarita

Dáša Goldmannová pracuje v Nadačním fondu Via Clarita, který se věnuje filantropickému poradenství a rozvoji promyšlené filantropie v Česku, už více než 6 let. Dříve pracovala v byznysu především na HR a CSR projektech, i ve veřejně prospěšných organizacích – Adře, kde vedla oddělení zahraničních projektů, Člověku v tísni, kde měla na starosti HR v několika zemích v Africe, na Kavkazu, Balkáně a v Ukrajině; mnoho let byla aktivní v rámci organizace INEX, která se věnuje rozvoji dobrovolnictví. Nadačnímu sektoru se věnuje také v rámci doktorského studia na Masarykově univerzitě.
 
Představí téma: Filantropie Krok za krokem
Aneb cesta od úvodního nadšení k promyšlené a dlouhodobě udržitelné podpoře srdcových projektů.

Tereza Vodičková – studentka FSV UK obor Marketingová komunikace a PR

V Happy Materials je hlavní pracovní náplň Terezy úzce spojená s veletrhy Messe Frankfurt, ale zároveň se angažuje v projektu Sýpky Lemberk. Kombinace studia a pracovních zkušeností umožňuje rozvíjet znalosti z oblasti marketingové komunikace a PR nejen teoreticky na univerzitě, ale i prakticky v reálném pracovním prostředí.

Představí téma: Podnikatelský plán vybrané kulturní památky Sýpky Lemberk, které je zároveň tématem i její bakalářské práce.

Zdeněk Rossmann – lékař a zároveň regionální podporovatel kultury a památek

Zdeněk Rossmann se narodil v Praze a po absolvování gymnázia studoval čtyři semestry filozofii a historii na FFUK a po té medicínu na 3. lékařské fakultě UK. Po promoci v roce 2001 byl zaměstnán jako lékař na interním oddělení nemocnice v Turnově a v Jablonci nad Nisou. V roce 2003 se zúčastnil mise Lékařů bez hranic v Kongu. Od roku 2008 pracuje v německém městě Žitavě. Filantropii se věnuje od roku 2022.

Představí téma: Moje cesta k filantropii.

aneb Jak jsme se s filantropií seznámili, jak se vzájemně poznáváme a jak plánujeme společný život.

Andrea Kroupová – ředitelka Nadace Preciosa

Ve společnosti Preciosa Group pracuje 20 let, z toho posledních 5 let jako ředitelka firemní Nadace Preciosa. Ve firmě pracovala jako ředitelka marketinku její největší firmy Preciosa Crystal Components a vedla i produktové inovace firmy. Nadace prošla pod jejím vedení mnoha změnami, které ovlivnily nejen její fungování, ale i její vliv v regionu. Nadace se tak specializovala na “svůj“ region, tedy Liberecký kraj, kde žije většina ze 4 000 zaměstnanců a jejich rodin. Nadace také nejen dává a poskytuje dary (finanční i křišťálové, které jsou tak typické pro Preciosu), ale vytvořila i řadu svých vlastních projektů. Skrz své fondy vzdělávání, kultury, zdraví, sportu a sociálního fondu podporuje místní organizace, spolky, sklářské projekty a jednotlivce.

Představí téma: Zodpovědní vůči regionu a lidem, kteří zde žijí
Jak vytvořit nadaci, která nejenom dává, ale i tvoří svou budoucnost ve svém regionu.

Soňa Krejník – zakladatelka a členka správní rady Nadace Benetheo

Soňa spojila kariéru s láskou k architektuře, životnímu prostředí, filantropii a umění. Navázala tím na studia architektury v Austrálii a environmentální udržitelnosti budov v Londýně. Jako architektka pracovala mimo jiné na Novém Zélandu, v Česku později působila jako odborná asistentka v oboru Environmentální design na Technické univerzitě v Liberci a jako konzultantka v oblasti environmentální udržitelnosti budov. Vzdělává se v oblasti umění, které je jejím koníčkem, ale baví ji natolik, že se mu začíná věnovat profesně. Nadaci Benetheo se věnuje od jejího založení. Ráda tráví čas v přírodě, čte a cestuje.

Představí téma: Navazování spolupráce v Nadaci Benetheo

K budování neziskového projektu je žádoucí rozumět myšlení případných dárců. V Nadaci Benetheo naši pozornost přitahují organizace, se kterými dokážeme navázat blízký vztah založený na důvěře a hodnotovém souladu. Pokud se domluvíme na spolupráci, pak společný projekt drží pevně ve svých rukou, ale v případě potřeby umí využít i naše nefinanční zdroje podpory. Svoji činnost vykonávají na nejvyšší úrovni, neustále o ní přemýšlí a posouvají ji. Takovéto nastavení posiluje naši víru v úspěšné dosažení stanovených cílů a dodávají chuť do takového projektu investovat.

Andrea Hoffman Nečasová – zakladatelka a galeristka Uhelný mlýn Libčice nad Vltavou

Andrea se dlouhodobě zabývá popularizací současného umění, má vlastní galerii. Ve Francii získala velkou životní inspiraci, silný impuls k práci v galerijním prostředí, ze kterého těží dodnes, anebo taky ne, možná to má v sobě a ani o tom neví? S manželem Patrikem Hoffmanem, kterého pro současné umění také nadchla, vlastní a spravuje Areál Uhelného mlýna. Poslední tři roky podporují vizi Domu sester Válových, kterou iniciovala sochařka Dagmar Šubrtová.

Představí téma: Uhelný mlýn a Dům sester dva v jednom & opravdový příběh

Uhelný mlýn mlel desítky let uhlí, špinavý industriál. Dnes v něm najdete galerii současného umění, loftový showroom s designovým nábytkem a se sousední Kotelnou, provozovanou v tuto chvíli pro firemní a jiné eventy, tvoří společně Areál Uhelného mlýna, malý ostrůvek svobody na širší pražské periferii. Vizualita i nálada místa jsou jen třešnička na dortu. Za tím vším je velký kus odvahy, investice s dlouhodobou návratností, ale velkým vnitřním smyslem. Dům sester je zatím tajemství, nikdo totiž neví, jak dopadne. Je to skrytý poklad Kladna, místo, kde odžily své lidsky prosté a přitom jedinečné životy dvojčata, umělkyně, malířky, příběh, který nemá v celém světě srovnání. Z lidského a uměleckého příběhu zůstalo ohromné dílo a pak ten prostý Dům, kde vše vzniklo. Uhelný mlýn Dům sester představil už na dvou výstavách a teď se podílí na realizaci vize živého památníku Jitky a Květy Válových. Mlýn se od domu nachází asi půl hodiny cesty autem.

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: