2022

První výstava
Lemberkem krok za krokem

Sýpka Lemberk pod novou střechou otevřela svoji první sezónu v červenci 2022 a to poznávací výstavou. Pod vedením architekta a herce Davida Vávry koncipovali majitelé sýpky Lucie Havlová a Tomáš Hendrych s fotografem Tomášem Princem a týmem spolupracovníků první výstavu s názvem Lemberkem krok za krokem. Mapují v ní významné i skryté památky a objekty v okolí sýpky. Výstava bude pokračovat i v sezóně 2023.

Tým projektu pod vedením odborných garantů nastudoval katalogy památkové péče a další tematickou odbornou literaturu a fyzicky navštěvoval vytipovaná místa. Fotograf Tomáš Princ pořídil kolekci 50 fotografií památek v proměňujících se ročních dobách a architekt David Vávra ke každé z padesáti památek nakreslil skicu a složil verše. Takto ojediněle pojatá a na 52 závěsných panelech graficky zpracovaná výstava nesoucí název Lemberkem krok za krokem dokumentuje dvojjazyčně (v českém a anglickém jazyce) a otevírá pro nejširší veřejnost seznámení s nejvýznamnějšími historickými pamětihodnostmi, drobnými památkami, lidovou architekturou i pozůstatky uměleckých děl z 90. let 20. století, kdy se na Lemberku konala sochařská sympozia. Kromě panelů s jednotlivými objekty byly rovněž památky zaneseny do plochy terénu a vznikla skládací mapa. Takže po návštěvě výstavy a seznámení se s místopisem si návštěvníci také mohou mapu odnést a zvolit si podle ní vlastní trasu k návštěvě památek. Kromě mapy vznikl z materiálů výstavy kalendář na rok 2023. Výstava se konala v letní sezoně červenec až říjen 2022 a po celou dobu nabízela i komentované procházky v doprovodu externí průvodkyně.

Tým projektu pod vedením odborných garantů nastudoval katalogy památkové péče a další tematickou odbornou literaturu a fyzicky navštěvoval vytipovaná místa. Fotograf Tomáš Princ pořídil kolekci 50 fotografií památek v proměňujících se ročních dobách a architekt David Vávra ke každé z padesáti památek nakreslil skicu a složil verše. Takto ojediněle pojatá a na 52 závěsných panelech graficky zpracovaná výstava nesoucí název Lemberkem krok za krokem dokumentuje dvojjazyčně (v českém a anglickém jazyce) a otevírá pro nejširší veřejnost seznámení s nejvýznamnějšími historickými pamětihodnostmi, drobnými památkami, lidovou architekturou i pozůstatky uměleckých děl z 90. let 20. století, kdy se na Lemberku konala sochařská sympozia. Kromě panelů s jednotlivými objekty byly rovněž památky zaneseny do plochy terénu a vznikla skládací mapa. Takže po návštěvě výstavy a seznámení se s místopisem si návštěvníci také mohou mapu odnést a zvolit si podle ní vlastní trasu k návštěvě památek. Kromě mapy vznikl z materiálů výstavy kalendář na rok 2023. Výstava se konala v letní sezoně červenec až říjen 2022 a po celou dobu nabízela i komentované procházky v doprovodu externí průvodkyně.

Projekt je podpořen prostřednictvím Fondů EHP a dalších partnerů: Kistefos, Město Jablonné v Podještědí, Klášter dominikánů v Jablonném v Podještědí, TGK Skalice, Zámek Lemberk, Dětský domov Jablonné v Podještědí, Lucie Waulinová Slivková.

Doprovodný program

Hlavní program sezóny 2022 doplňovaly i tematicky zaměřené semináře a aktivity pořádané na sýpce. 
Umožnily nám změřit zájem veřejnosti o různá témata a akce.

Živá památka

První seminář s názvem Živá památka se na sýpce uskutečnil 14. 7. 2022. Probíhal formou čtení ze stejnojmenné knihy s její editorkou architektkou Pavlou Melkovou a následnou diskusí. V knize Pavla Melková společně s dalšími autory, mezi které patří například Jorge Otero-Pailos, profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku, hledá, jak se dívat na památky ještě jinými pohledy, než jsme zvyklí a především, jak je zapojit do našeho současného života.

Houbařská pohádka

Podzimní čas zpříjemnilo divadelní představení pro děti od divadélka Kolobežka, konané 14. 7. 2022. Získalo si pěkný ohlas nejen u těch nejmenších. Houbařská pohádka byla veselá, roztomilá i výchovně-ekologická pohádka “o houbím světě, o čerstvě vyklubaném Hříbkovi,
nafoukané Hraběnce Muchomůrkové a o zlobivém Honzovi Palečkovi, který se neumí chovat v lese a napraví ho až spravedlivý taťka všech hub, pan Čaroděj Fousoděj”.

Zeptej se přírody

Seminář s názvem Zeptej se přírody, o tradičním i inovativním využití lokálních obnovitelných materiálů ve stavebnictví, textilním či obalovém průmyslu proběhl 10. 8. 2022. Seminář externě připravilo informační a vzdělávací centrum pro inovativní materiál matériO Prague.

Sochař Jiří Beránek

Externí teoretička umění Silvie Stanická připravila 14. 9. 2022 přednášku s názvem: Sochař Jiří Beránek. Součástí byla také prohlídka nedaleké instalace Bezčasí, kterou Jiří Beránek vytvořil v 90. letech v rámci Mezinárodních sochařských sympozií na Lemberku.

Lemberk pod našima nohama

Poslední víkend sezony, dne 23. 10. 2022, jsme se ze sýpky vypravili na podzimní terénní toulky krajinou Lemberku. Naším průvodcem byl geolog Kamil Zágoršek – vedoucí Katedry geografie na Technické Univerzitě v Liberci. Zkoumali jsme, co nám horniny říkají o naší minulosti a co o budoucnosti. Spolu jsme hledali odpovědi na to, jak horniny pod našima nohama formovaly naši kulturu, architekturu a umění.

Návštěva norského partnera Muzeum Kistefos

Ve dnech 6. – 7. 9. 2022 navštívil tým sýpky Lemberk partnera v Norsku. Za českou stranu se jednání zúčastnili: Lucie Havlová, Tomáš Hendrych, David Vávra a Simona Martínková. Za Muzeum Kistefos: Kate Smith, Lena Hamborg, Kristin Gamme, Maria Sandvik, Hege Elisabeth Johnsen. Vždy celodenní jednání byla zaměřena na obchodní, marketingové a obsahové know-how.

Hlavní tématické okruhy, které vyplynuly ze setkání s týmem Muzea Kistefos a jako zdroje inspirace poslouží pro projekt oživení sýpky Lemberk, budou: ochrana kulturního dědictví a historie v daném místě, inovativní vstupy kvalitních architektů pro její současné potřeby a dramaturgie kulturních akcí, především živého umění, výstav i site specific.

Nová střecha

Po rekonstrukčních pracích, které začaly na podzim roku 2021 a následně pokračovaly na jaře 2022, dostala budova sýpky novou střechu. Firma specializující se na opravu historických objektů kompletně vyměnila všechny latě a střešní krytinu včetně hřebenáčů, osazeny jsou i okapy na jihozápadní straně. V souvislosti s tím byly i také opraveny jednotlivé prvky krovu – vyřezáním a doplněním částí střešní vazby. Rekonstrukce obnášela i demontáž a montáž námětků a výměnu poškozených vazných trámů a zcela chybějící pozednice. Opraveno a doplněno bylo s tím i zdivo korunních, kordonových říms.

Nová střecha

Po rekonstrukčních pracích, které začaly na podzim roku 2021 a následně pokračovaly na jaře 2022, dostala budova sýpky novou střechu. Firma specializující se na opravu historických objektů kompletně vyměnila všechny latě a střešní krytinu včetně hřebenáčů, osazeny jsou i okapy na jihozápadní straně. V souvislosti s tím byly i také opraveny jednotlivé prvky krovu – vyřezáním a doplněním částí střešní vazby. Rekonstrukce obnášela i demontáž a montáž námětků a výměnu poškozených vazných trámů a zcela chybějící pozednice. Opraveno a doplněno bylo s tím i zdivo korunních, kordonových říms.

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: