2021

Nultá výstava
Čestmír Suška - Světlo v soše

V roce 2021 na sebe projekt lemberské sýpky upozornil poprvé výstavou Čestmíra Sušky. Nainstalovány byly dvě ocelové interaktivní sochy, Bochník a Kalich, které nesly zprávu o zahájení činnosti nejen oprav, ale i kulturního dění v místě. Kurátorkou této první výstavy byla kunsthistorička
Simona Martínková, která se věnuje současnému umění a architektuře. Výstava byla organizována pro veřejnost jako milník představující nový výstavní záměr pro budoucí roky. Kvůli špatnému technickému stavu střechy se musela výstava odehrávat v té době jen ve vnějším prostoru, před budovou sýpky.

Nultá výstava
Čestmír Suška - Světlo v soše

V roce 2021 na sebe projekt lemberské sýpky upozornil poprvé výstavou Čestmíra Sušky. Nainstalovány byly dvě ocelové interaktivní sochy, Bochník a Kalich, které nesly zprávu o zahájení činnosti nejen oprav, ale i kulturního dění v místě. Kurátorkou této první výstavy byla kunsthistorička
Simona Martínková, která se věnuje současnému umění a architektuře. Výstava byla organizována pro veřejnost jako milník představující nový výstavní záměr pro budoucí roky. Kvůli špatnému technickému stavu střechy se musela výstava odehrávat v té době jen ve vnějším prostoru, před budovou sýpky.

Foto: Tomáš Princ

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: