Grain Talks / Zrnění 17. 8.
Tradiční materiály v lokální arhitektuře

Co nám použité materiály a konstrukce prozrazují o historickém objektu? V minulosti převážně krajina a její zdroje určovaly, z čeho se v dané lokalitě stavělo. Kromě hojně dostupného dřeva a pískovce byly v celém širším regionu Lužických a Jizerských hor splněny předpoklady také pro výrobu a zpracování skla.

Seminář se bude věnovat materiálům, které nalezneme v historické lokální architektuře, ale i těm, které bychom mohli používat ve stavitelství v budoucnu. Mají tradiční materiály potenciál inspirovat současnost, přispět k materiálové inovaci a návratu k hospodárnému využívání lokálních zdrojů surovin?

Vedoucí semináře byl Ing. arch. Adam Havel.
 

Dále vystoupili:

  • Ing. arch. Jan Pešta
  • Ing. arch. Vojtěch Kmošek
  • M.Arch Matyáš Cigler
  • MgA. Matěj Janský
  • MgA. Valerie Záhonová

Řečníci

Ing. arch. Adam Havel (vedoucí semináře) – architekt, konzultant matériO’ Prague

Adam Havel je absolventem Fakulty architektury na ČVUT v Praze, studijní stáže absolvoval v Paříži a v Tokiu. Profesně ho ovlivnila tříletá praxe ve Švýcarsku, kde se věnoval hlavně rekonstrukcím starých horských domů. V matériO’ Prague působí jako odborný konzultant, věnuje se inovativním technologiím a pokročilým materiálům pro architekturu a stavebnictví. Dlouhodobě se zajímá i o používání tradičních stavebních materiálů, jako jsou vápno, kámen, dřevo a surová ocel, v současné architektuře i při obnově historických objektů. Zajímá se o environmentální udržitelnost a měření dopadů produktů na životní prostředí. Podílí se na koncepci barokní sýpky Lemberk i jako architekt výstavy Lemberkem krok za krokem.

Ing. arch. Jan Pešta – český architekt, historik umění, pedagog a publicista

V roce 1997 vystudoval FA ČVUT a deset let působil ve středočeském pracovišti NPÚ. Vedle jiného připravoval návrhy na vyhlášení městských, vesnických či krajinných památkových zón. Od r. 1998 pracuje ve vlastní kanceláři zaměřené na stavebně historický průzkum objektů či sídel. Zaměřuje se na vesnickou architekturu a mezi roky 2009 a 2011 vedl grantový projekt „Encyklopedie českých vesnic“. Od roku 2009 přednáší též na FA ČVUT a na VŠCHT.

Ing. arch. Vojtěch Kmošek – architekt, stavitel a archaický nadšenec

Vojtěch Kmošek je absolventem FA VUT v Brně a od roku 2014 působí jako architekt ve vlastním ateliéru. Hlavním oborem je obnova památek a historických objektů za použití tradičních materiálů, ale i moderní pasivní domy v současném standardu. V roce 2017 založil s rodinou stavební firmu, která se zaměřuje na obnovu a restaurování historických objektů a lidovou architekturu. Je předseda Spolku archaických nadšenců, který se věnuje propagaci regionu Litomyšlsko a Poličsko, lidovým tradicím, řemeslům a obnově lidové architektury.

M.Arch Matyáš Cigler – architekt a autor monografie Dřevo!

Matyáš Cigler absolvoval studium na TU Berlin a magisterské studium na norské Bergen Arkitekthøgskole. V praxi se specializuje na aplikaci dřeva v moderní architektuře a rekonstrukci roubených staveb, jako například kostela sv. archanděla Michaela na Petříně. Dříve pracoval v tradiční tesařské dílně Ondřeje Protivy a v současnosti je zaměstnán ve studiu Jakub Cigler Architekti. V roce 2022 vydal monografii Dřevo!, která se zabývá dřevem jako tradičním stavebním materiálem v České republice.

MgA. Matěj Janský – architekt a designér specializující se na dusanou hlínu

Matěj Janský působí na pomezí architektury a designu, je spoluzakladatel studia janskydundera a dusané hlíně se věnuje od roku 2015 – nejprve ze zvědavosti jako student FA ČVUT, později profesionálně během práce u EARTHMAN.at a Lehm Ton Erde.

MgA. Valerie Záhonová – designérka a konzultantka matériO’ Prague.

Valérie Záhonová absolvovala studium produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současnosti pracuje jako materiálová konzultantka v knihovně materiálů matériO’ Prague, přispívá do magazínu Material Times a spolupracuje s platformou Designéři Dětem. 

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: