Komentovaná prohlídka s procházkou
Výstava Jiří Beránek

Srdečně zveme v sobotu 7. 10. od 14 hodin na komentovanou procházku JIŘÍ BERÁNEK V PŘÍTMÍ PAMĚTI s kurátorkou výstavy Silvií Stanickou.

Vstupné: 80 Kč za osobu (v ceně je zahrnuta prohlídka celé sýpky)

Jiří Beránek (1945–2021) byl přední český vizuální umělec, sochař a vysokoškolský pedagog. Známý byl jako tvůrce konceptuálně sochařských a land artových projektů, které začal realizovat jako jeden z prvních umělců v Československu už koncem 60. let. Nedílnou součástí poselství jeho děl bylo poukázat na neustálý koloběh proměn přírody, zrození života, smrti a zániku. Užíval fragmenty dřeva starých dubů nebo kořeny stromů, ze kterých vytvořil sochu, objekt nebo stavbu a nechal je podléhat působení přírody. Už samotnou volbou (dřevo, rašelina, kořeny) byl Beránek stále velmi blízko přírodním procesům a některé materiály z ní na čas vyjímá tak, aby z nich vytvořil objekt, a pak je vracel zpět nebo ponechal na pospas počasí. Jeho úcta ke dřevu i živým tvorům má mnohdy téměř až sakrální charakter. V jeho díle se zvláštním a nenapodobitelným způsobem spojují oba druhy umění – socha a stavba. Beránek pro sebe objevil možnosti monumentální dřevěné plastiky na pomezí sochy, objektu, architektury a environmentu. Otevřel tak prostor specifickému proudu radikálního monumentálního sochařství, které vychází z řemeslné tradice opracování dřeva.
„Cílem výstavy je představit práci Jiřího Beránka v širších souvislostech v prostředí historického barokního objektu sýpky Lemberk a blízké komponované krajiny,” říká ke konceptu výstavy její kurátorka Silvie Stanická.

Více o autorovi v článku Material Times: Jiří Beránek: síla ticha.

Kurátorkou výstavy je Silvie Stanická, která působí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je také editorkou a spoluautorkou monografie o sochaři Jiřím Beránkovi.

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: