Nové Material Times*5 je tu!

Sborník textů Material Times vznikl s cílem představit hlubší pohled do procesu oživení barokní památky Sýpka Lemberk a současně sdílet inspirativní příběhy a zkušenosti lidí zapojených (nejen) do tohoto projektu.
 
Sborník na sto sedmdesáti stranách poodhaluje, jak do obnovy památek promlouvá umění, materiály, architektura, nebo mecenášství. V publikaci najdete třeba článek o tom, jak zapojit památku do života, ale také zajímavý článek o dusané hlíně či životní příběh jednoho neobyčejného kastelána.
 

Nové Material Times nyní seženete v knihkupectvích ArtMap, Page Five , Luxor a také v obchodě Czechdesign. Dále v  Galerii Kuzebauch nebo na stránkách matériO’ Prague. Od června bude také k dostání na Sýpce Lemberk. 

Šéfredaktorka Barbora Šturmová 

Texty Ivan Adam, Matyáš Cigler, Renata Černá, Sára Drobíková, Marcel Fišer, Nikol Galé, Dagmar Goldmannová, Adam Havel, Lucie Havlová, Tomáš Hendrych, Matěj Janský, Barbora Kolenčíková, Daniela Kramerová, Soňa Krejník, Simona Martínková, Pavla Melková, Andrea Hoffman Nečasová, Jan Pešta, Petr a Alena Pivoňkovi, Katerina Popovická, Pavel Pospěch, Tomáš Princ, Silvie Stanická, Petr Stanický, Čestmír Suška, Barbora Šturmová, Dagmar Šubrtová, David Vávra, Valérie Záhonová

Vedoucí vydání Simona Martínková

Editoři Barbora Šturmová, Jan Zvelebil

Korektury Jana Jaskmanická, Jitka Šimsová

Fotografie Ivan Adam, Einar Aslaksen, Matyáš Cigler, Kim Erlandsen, Ester Havlová, Tomáš Hendrych, Karel Kestner, Tatiana Kondelová, Andrea Thiel Lhotáková, Simona Martínková, Marek Novotný, Jan Pešta, Petr Pivoňka, Tomáš Princ, Martin Římánek, Kristýna Burýšek Šaarová, Karel Šimon, Dagmar Šubrtová, Ondřej Vraštil, Valérie Záhonová, Igor Zacharov, Michal Zvonař. Archivy ateliéru Hoffman, H&S foto, NK ČR, NM, ÚAZK, Renaty Černé, Domu sester Válových, Matěje Janského, Lenky Kmoškové, MSB, Silvie Stanické, Čestmíra Sušky, SZ Lemberk, Uhelného mlýna

Foto na titulní straně Matěj Janský

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: