Co přinese letošní sezona (6. 5. – 31. 10. 2023)

sypka lemberk

Lemberkem krok za krokem

Pod kreativním vedením Davida Vávry vznikla koncepce výstavy jako trasy pro návštěvníky Lemberka, kteří se mohou projít i projet po okolí, a přitom se i mnohé dozvědět. Založena je na fotografiích Tomáše Prince, který jednotlivé stavby, sochy či významné přírodní památky zachycoval v průběhu času i světelných změn. Na padesáti panelech pak David Vávra ke každé složil verše a vykreslil je i jako plenérové skici.

Tým Sýpky Lemberk na letošní rok připravuje však ještě další tři výstavy i odborné semináře pod názvem Grain Talks / Zrnění. 

Sezona 2023 ve světle i v přítmí výstav

Letošní otevření se z plánovaného 29. dubna posune kvůli probíhajícímu natáčení v celém areálu Lemberka na sobotu 6. května a první návštěvníci budou moci shlédnout poznávací výstavu Lemberkem krok za krokem.

Souběžně se bude připravovat i další výstava. U sýpky budou postupně přibývat objekty od sochaře Jiřího Beránka, který vytvořil v rámci sochařských sympozií v devadesátých letech na Lemberku land artové sousoší Bezčasí. Jeho dílo v širších souvislostech připomene v objektu sýpky a v okolí kurátorka Silvie Stanická, která je také autorkou Beránkovy monografie.

V rozmezí asi dvaceti let, které zobrazuje také výstava, se práce Jiřího Beránka stala zásadní materiálově orientovanou sochařskou tvorbou, soustavně ohledávající vztah člověka místa a architektury. 

Výstavu Jiří Beránek v přítmí paměti mohou lidé navštívit mezi 15. 6. a 31. 10. Návštěvníci si budou moci všimnout korelací vztahů, myšlenek a jejich otisku v daném sochařsky zpracovaném materiálu, který umožňuje jejich sledování a proměny v čase. V sýpce budou představeny Beránkovy rané objekty z období konce studia na AVU a prvních let po studiích i ukázky jeho vrcholné tvorby konce 80. a 90. let.

 Grain talks a partnerství s norským muzeem Kistefos

Letos bude v prostorách barokní sýpky na Lemberku celkem pět seminářů, které iniciátoři nazvali GRAIN TALKS/ZRNĚNÍ. Každý z nich se bude tematicky týkat kulturního rozvoje sýpky. Nabídnou hlubší poznání a pochopení historických a místních souvislostí. „Jde nám o pochopení, čím je sýpka na Lemberku ojedinělá a k čemu by v budoucnu měla sloužit. Máme o tom své představy, ale jsme také připraveni je modifikovat. Semináře budou zároveň tvořit podklad naší dramaturgie do budoucna,“ popisuje Lucie Havlová.

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: