Jak pokračují rekonstrukce barokní památky

Ani v zimě se na Lemberku nespalo a pokračovala rekonstrukce. Od podzimu 2022 je bezesporu největší stavební prací vybudování toalet u objektu sýpky. Je k nim směřována velká pozornost, protože jsou nezbytné k zajištění návštěvnického provozu. Do léta by měly být hotové. Souběžně se také postupuje na obnově podlah i původního vjezdu do objektu. „Od samého začátku bylo jasné, že předchozí správce budovy překryl původní podlahy v přízemí dřevotřískovými deskami. Nejprve jsme proto pomocí sond zkoumali, co se pod nimi nachází,“ říká Tomáš Hendrych. „Po objevení historických dřevěných podlah se dále zjišťovalo, v jakém jsou stavu. Asi z poloviny se v přízemí mohou staré fošny ponechat a špatné se nahradí novými. Na závěr bude dřevěná podlaha přebroušena a natřena tvrdým voskovým olejem,“ popisuje. 

Betonování základů pro stavbu. Foto: Tomáš Hendrych

Souběžně se také postupuje na rekonstrukci podlah i obnově původního vjezdu do objektu. „Od samého začátku bylo jasné, že předchozí správce budovy překryl původní podlahy v přízemí dřevotřískovými deskami. Nejprve jsme proto pomocí sond zkoumali, co se pod nimi nachází,“ říká Tomáš Hendrych. „Po objevení historických dřevěných podlah se dále zjišťovalo, v jakém jsou stavu. Asi z poloviny se v přízemí mohou staré fošny ponechat a špatné se nahradí novými. Na závěr bude dřevěná podlaha přebroušena a natřena tvrdým voskovým olejem,“ popisuje.

Při sejmutí prken se zjistilo, že pod povrchem je vzduchová mezera zhruba o velikosti 60 cm. Foto: Tomáš Hendrych

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: