Pod tímto vizuálem se zájemci letos budou dozvídat o zajímavých tématech

Letos se v prostorách sýpky na Lemberku uskuteční celkem pět seminářů, které iniciátoři nazvali Grain Talks / Zrnění. Každý z nich se tematicky týká kulturního rozvoje sýpky. Nabí hlubší poznání a pochopení historických a místních souvislostí. „Jde nám o pochopení, čím je sýpka na Lemberku ojedinělá a k čemu by v budoucnu měla sloužit. Máme o tom své představy, ale jsme také připraveni je modifikovat. Semináře budou zároveň tvořit podklad naší dramaturgie do budoucna,“ popisuje Lucie Havlová

Účast na seminářích bude možná po předchozí rezervaci a detailní informace přinášíme na sociálních sítích Facebook a Instagram.

motto

Nikdy tě neznaví
Kult svaté Zdislavy
Na poutníky působí
Dobročinné způsoby.

„Sýpka Lemberk je naše radost i starost,“ říká spolumajitelka. Finanční podporu projekt získává z Fondů EHP a Norska, od Ministerstva kultury, Libereckého kraje nebo Fondu česko-německého přátelství. Sýpce darují prostředky i soukromí mecenáši. „Cítíme velkou zodpovědnost a zároveň vděk za to, že naše záměry rezonují s vizemi těchto institucí a jednotlivců. Program sýpky je pro nás posláním a koníčkem. Většinou jsme s Tomášem Hendrychem měli rádi výzvy, ve kterých jsme z ničeho budovali, doufáme, že prospěšné aktivity,“ doplňuje Havlová

Norské muzeum Kistefos s galerií Twist navrženou dánským studiem BIG - Bjarke Ingels Group. Foto: Simona Martínková

Podle jejích slov se vždy snažili se svými projekty přesahovat i do vzdělání o materiálech, řemeslech, umění, architektuře či udržitelnosti. „Rádi jsme navazovali spolupráce s institucemi v zahraničí, od kterých jsme se učili a inspirovali. A náš program pokračuje v této tradici i na sýpce, kdy chceme návštěvníky vzdělat, pobavit a inspirovat. K výstavám letos přibydou i GRAIN TALKS, ve kterých se s odborníky na dané téma setkají místní a přespolní. Cílem seminářů je najít pro sýpku Lemberk optimální program i ekonomický model, který by zajímal návštěvníky zámku i místní komunitu,“ vysvětluje.

Když půjde vše dobře, aktivity na Lemberku možná pomohou najít obecnější vzorec, jak by památky mohly do budoucna fungovat, aby netvořily jen sondu do historie, či vizuální atrapu, ale mohly se zapojit do současného života.

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: