Grain Talks / Zrnění 15. 6.
2. Umění v krajině a ve veřejném prostoru

Seminář měl za cíl pojmenovat a znovu definovat některé z přístupů současného vizuálního umění vztahujících se ke konkrétnímu místu krajiny a k veřejnému prostoru. Tato stále podnětná témata, která silněji rezonují v českém vizuálním umění od 60. let, máme možnost si dát do kontextu s komponovanou barokní krajinou v okolí Lemberka. Na seminář přijali účast i zástupkyně norského Musea Kistefos, partnerského muzea současného umění v přírodě a bude tlumočen.

Umění v krajině a ve veřejném prostoru – pod vedením historičky umění Mgr. Silvie Stanické, Ph.D. (UTB Zlín)

Dále vystoupili:
MA Kate Smith, PHD/Mres – Senior curator Kistefos Museum
Bc Kristin Gamme Helgaker – Head of Development and Partnerships Kistefos Museum
Maria Sandvik – Head of Communications and Marketing Kistefos Museum
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. – historik umění, ředitel GAVU Cheb
Akad. Soch. Čestmír Suška – sochař, iniciátor festivalů a akcí ve veřejném prostoru
prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A. – umělec, UTB Zlín


Řečníci

S.Stanická (vedoucí semináře)

Vedoucí semináře je historička umění Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., která
působí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je také kurátorkou, editorkou a spoluautorkou monografie o sochaři Jiřím Beránkovi.

Prezentace a workshop mají za cíl pojmenovat a znovu definovat některé z přístupů současného vizuálního umění vztahující se ke konkrétnímu místu krajiny a veřejnému prostoru. Tato stále podnětná témata, která silněji rezonují v českém vizuálním umění od 60. let, máme možnost si dát do kontextu s komponovanou barokní krajinou v okolí Lemberka. Na veřejný prostor, který je v naší společnosti stále silněji vnímaným tématem, nahlédneme prizmatem jiných pohledů.

Kistefos

Účast přijali zástupkyně z norského Musea Kistefos, partnerského musea současného umění v přírodě a bude tlumočen.

  • MA Kate Smith, PHD/Mres – Senior curator Kistefos Museum
  • Bc Kristin Gamme Helgaker – Head of Development and Partnerships Kistefos Museum
  • Maria Sandvik – Head of Communications and Marketing Kistefos Museum

Spojení industriální památky se světovou prvotřídní architekturou, výstavami současného umění a malebného sochařského parku v působivé přírodě – to je Kistefos Museum. Vážíme si toho, že nám tato významná instituce nabídla své zkušenosti v rámci partnerství projektu Sýpky Lemberk.

Ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu; historik umění se zaměřením na umění 20. a 21. století. V letech 1996 až 2009 pracoval v Galerii Klatovy / Klenová (od 2000 jako ředitel). Připravil tam celou řadu výstav a následující dlouhodobé projekty: LINO – Mezinárodní sympozium linorytu (od 2001), START POINT – přehlídka nejlepších diplomových prací evropských akademií (od 2003) nebo Sborník z historie a dějin umění (od 2003).

Mezi jeho dílčí zájmy patří umění ve veřejném prostoru (založil jeho internetovou databázi) nebo umění českých Němců před rokem 1945 (je spolukurátorem sympozia Mezery v historii). V roce 2012 obhájil dizertaci na téma Výtvarná sympozia v šedesátých letech.

Absolvoval také studijní pobyty: 2003 v Museum moderner Kunst – Stiftung Wörlen; 2006 v Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf; 2012 v USA, International Visitor Leadership Program. Jako autor, spoluautor a editor vydal řadu monografií zabývajících se výtvarným uměním ve veřejném prostoru v určitých městech (Klatovy, Domažlice, Cheb, Sokolov, Františkovy Lázně, Beroun).

Po studiu na pražské AVU patřil již od 80. let k organizátorům výtvarného života, např. „pracovní setkání“ ve svém vesnickém domě v Malechově na Klatovsku (1980 a 1981) nebo Sochy a objekty na malostranských dvorcích (1981). V letech 1987-1991 členem umělecké skupiny Tvrdohlaví, která významně ovlivňovala výtvarnou scénu v bývalém Československu a úspěšně vystavovala i v zahraničí. Pracuje se dřevem, volně interpretuje přírodní tvary kamene, zabývá se povrchem a vnitřním prostorem plastiky. Úžas a obdiv vzbuzují rozměrné ocelové skulptury ze starých vysloužilých cisteren, které proměňuje v překvapivě křehké artefakty. Čestmír Suška vystavuje v domácích i světových galeriích (např. DOX, GHMP, ČMVU, Birmingham Museum of Art, O. K. Harris Gallery, New York).

Inspirován studijním pobytem v USA založil v roce 2000 Studio Bubec v Praze 5-Řeporyjích, kde pracují umělci z Čech i ze zahraničí. Tam se konají také každoroční přehlídky Art Safari. V tématu veřejného prostoru je znám i jako zakladatel @Festival m³ / Umění v prostoru.

vizuální umělec a pedagog

Šíře záběru umělecké tvorby Petra Stanického se odráží v jeho bohatých a různorodých studiích v České republice a USA. Na pražské Uměleckoprůmyslové škole studoval sochařství a sklo v architektuře, studium ukončil v roce 2000. Na téže instituci působil jako asistent prof. Jiřího Beránka v ateliéru Socha II do roku 2005, kdy získal Fulbrightovo stipendium. Rozhodl se ponořit do studia figury a nastoupil do magisterského programu na Akademii umění v New Yorku. Odtud získal zkušenosti s prací na sochařských projektech v ateliéru Jeffa Koonse či Leonida Lermana.

Po návratu do České republiky byl osloven k vytvoření nového magisterského programu Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, který vede dosud. Jeho étos popisuje takto: “Práce v ateliéru nutí studenty vnímat jednotu a úzký vztah mezi člověkem a přírodou. Pomáhá jim vnímat a chápat hmotu, světlo a prostor. Pomáhá studentům překročit hranice jejich vnímání za hranice navržené entity a vymezit ji v rámci architektury.“

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: