Výstava a vernisáž Jiřího Beránka
V přítmí paměti

Výstavu Jiří Beránek V přítmí paměti představí Sýpka Lemberk
od 15. 6. – 31. 10. 2023. Její pořadatelé Sýpka Lemberk a Galerie Kuzebauch chtějí poukázat na korelací vztahů, myšlenek a jejich otisku v daném sochařsky zpracovaném materiálu, který umožňuje jejich sledování a proměny v čase. V sýpce budou představeny Beránkovy rané objekty i ukázky jeho vrcholné tvorby z konce 80. a 90. let.

Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 6. od 15 hodin za účasti umělce Petra Stanického. Ten na ní představí svojí intervenci, která pracuje s pamětí místa kolem barokní sýpky na Lemberku. Zasazuje do míst, ve kterých stály přilehlé hospodářské budovy a z nichž dnes zbyly už jen reliéfní zbytky, torza Beránkových monumentálních trámů. „Ty jsou v prostoru uloženy tak, aby se dotýkaly míst a zbylých kamenů a mezi nimi rozvíjely prostorovou dynamiku, Berankovi tak vlastni”, popisuje Petr Stanický. „Ta je pamětí několika míst a několika časů. Stojí tak před námi jako pozůstatky dávných staveb nebo valů, ve kterých cítím lidský dotek a lidský příběh, trvání a zároveň rozpadání. Jsou to příběhy se kterými jsme bytostně spojeni.”

Výstavu Jiří Beránek V přítmí paměti představí Sýpka Lemberk
od 15. 6. – 31. 10. 2023. Její pořadatelé Sýpka Lemberk a Galerie Kuzebauch chtějí poukázat na korelací vztahů, myšlenek a jejich otisku v daném sochařsky zpracovaném materiálu, který umožňuje jejich sledování a proměny v čase. V sýpce budou představeny Beránkovy rané objekty i ukázky jeho vrcholné tvorby z konce 80. a 90. let.

Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 6. od 15 hodin za účasti umělce Petra Stanického. Ten na ní představí svojí ntervenci, která pracuje s pamětí místa kolem barokní sýpky na Lemberku. Zasazuje do míst, ve kterých stály přilehlé hospodářské budovy a z nichž dnes zbyly už jen reliéfní zbytky, torza Beránkových monumentálních trámů. „Ty jsou v prostoru uloženy tak, aby se dotýkaly míst a zbylých kamenů a mezi nimi rozvíjely prostorovou dynamiku, Berankovi tak vlastni”, popisuje Petr Stanický. „Ta je pamětí několika míst a několika časů. Stojí tak před námi jako pozůstatky dávných staveb nebo valů, ve kterých cítím lidský dotek a lidský příběh, trvání a zároveň rozpadání. Jsou to příběhy se kterými jsme bytostně spojeni.”

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: