Grain Talks / Zrnění 23. 5.
1. Krajinná památková zóna Lembersko

Historická kulturní krajina Lemberska je jedinečná svým silným duchovním významem. Zdejší krajina, spojená s působením a odkazem svaté Zdislavy z Lemberka, bývala poutním místem již od druhé poloviny 13. století. Důležitým prvkem zdejší památkové zóny je však i její charakter komponované krajiny, v prostoru kolem zámku Lemberk a Bredovského letohrádku.

Nikdy tě neznaví
Kult svaté Zdislavy
Na poutníky působí
Dobročinné způsoby.

Řečníci

vedoucí semináře, odb. garant Sýpka Lemberk

(*1957) vystudoval architekturu na ČVUT a AVU v Praze. Spoluzakladatel divadla Sklep je známý i jako herec úspěšných filmů a průvodce roadmovie České televize: Šumná města a Šumné stopy (Cena ČKA za výjimečný počin, 2020). Architektonická tvorba se dotkla především Prahy a okolí. Stojí například za rekonstrukcí Dobešky či Švandova divadla nebo přeměny bývalé továrny Vertex v knihovnu Hradce Králové. V roce 1997 obdržel s Františkem Skálou Zvláštní cenu Interiér roku za restauraci Akropolis, v roce 2004 Grand Prix České architektury v kategorii Výtvarné dílo v architektuře za osazení sochy Franze Kafky na Starém Městě v Praze a v roce 2008 byl nominován na cenu Klubu za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za Lávku s vyhlídkovou věží v Chebu. Je také autorem projektové dokumentace oprav Wenkeova obchodního domu od Josefa Gočára (Městské muzeum Jaroměř), které se v březnu otevřelo pro veřejnost. David Vávra je osobnost renesančního typu, vydává knihy, píše poezii a maluje. V současné době je k vidění jeho výstava v Oranžerii Václava Havla v Ostrově. Váže nás dlouholetá spolupráce a jsme rádi, že také stojí od začátku jako odborný garant u projektu Sýpky Lemberk.

Kult sv. Zdislavy a poutní místo Lemberk / Zdislava z Lemberka jako historická osobnost

kastelánka zámku Lemberk

(*1975) vystudovala Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor teologické nauky. Kastelánkou státního zámku Lemberk se stala v roce 1997, kde předtím od roku 1992 pracovala jako stálá průvodkyně. Spolupracovala na dokončení generální rekonstrukce zámku, podílela se na přípravě zcela nové zámecké instalace, pro kterou vyhledávala a připravovala archivní dokumenty a podklady. Věnuje se převážně regionální historii, přednáší a pořádá výstavy. Je členkou Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí a Vlastivědného spolku Českolipska. Publikuje v odborných i populárně naučných periodikách. Je spoluautorkou knihy „Soupis nemovitých kulturních památek“ a „Proměny zámeckého areálu Lemberk“ vydané Národním památkovým ústavem. Za diplomovou práci „Čihošťský zázrak a komunistická propaganda“ získala prestižní Bolzanovu cenu. Je autorkou monografie „Jablonné na starých pohlednicích“, která byla v roce 2022 nominována na knihu Libereckého kraje v kategorii kniha o obci. Dne 15. listopadu 2022 se zúčastnila slavnostního galavečera v budově Nové scény Národního divadla v Praze, kam byla nominována na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii správa a prezentace památky.

Duchovní rozměr Zdislavina kraje

Život světce se vtiskuje do krajiny, kterou obývá. Nejde jen o hmotné památky s vazbou na svatého.
Kraj nabývá i duchovní rozměr žitých ctností a skutků obětující se lásky.

  1. Jednota a krása krajiny
  2. Postavení člověka v přírodě
  3. Vliv lidského jednání
  4. Negativní příklady
  5. Duchovní otisk sv. Zdislavy

představený a děkan Kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí

Český dominikánský kněz, publicista a pro-life aktivista a člen dominikánského konventu v Jablonném v Podještědí. Narodil se v roce 1962 v Karlových Varech, kde také studoval na SPŠ stavební. Ke své cestě se rozhodl po přečtení životopisu svatého Dominika pro dominikánský řád a roku 1987 složil časné a v roce 1990 slavné sliby. Na kněze byl vysvěcen v roce 1992. Do roku 2010 působil ve farnosti spravované dominikány v Jablonném v Podještědí. V letech 2010 – 2014 působil jako člen dominikánského konventu v Olomouci, kde zároveň byl nápomocný jako duchovní rádce místní pobočky Hnutí pro život ČR. Od září 2014 se opět věnuje duchovní službě v Jablonném v Podještědí, kde je děkanem a správcem u hrobu sv. Zdislavy z Lemberka.

Bredovská zahrada a komponované krajinářské úpravy zámeckého areálu Lemberk

Absolventka Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, programu Zahradní a krajinářská architektura. Po pracovních zkušenostech v neziskovém i soukromém sektoru a odborných organizacích Ministerstva životního prostředí a Ministerstva kultury, věnujících se tématům: ochrany krajinného rázu, sociologickému výzkumu v krajině a ochraně památek zahradního umění a kulturní krajiny, pokračuje nyní na volné noze v profesi zahradního designéra s vlastními zaměstnanci. Externě vyučuje na Katedře umění Technické univerzity v Liberci.

 

Zobrazování území perspektivou stakeholderů

Vedle 13 leté architektonické praxe se věnuje kultivaci veřejného prostoru ve spolku PLAC, spoluorganizuje přednášky (Tištěná architektura, Den architektury), intervence a občas odbočí do volného umění, kde se výtvarnými projekty dotýká rozhraní krajiny a sídla. Momentálně působí na pražské UMPRUM, kterou vystudovala, v pozici prorektorky.

 

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: