Grain Talks / Zrnění 3. 7.
3. Památky a venkovská architektura

Jak zapojit památky do života? Památky nechráníme pro ně samotné, ani kvůli chránění jako takovému, ale pro kulturní hodnoty, jichž jsou nositeli a které jsou důležité pro člověka a společnost. Mohli bychom tedy říct, že památky chráníme proto, aby zlepšovaly lidský život, současný i budoucí. Je proto na místě se ptát – jakým způsobem ho mohou ovlivňovat? A v čem spočívá ono zlepšení života?
 
Jakým způsobem tedy můžeme zapojit památky  anebo prostě jen staré objekty  do života společnosti? Jak mohou tyto objekty pomoci k oživení místa? Co potřebují od nás, a co mohou přinést ony nám?
 
Vedoucí semináře byla prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
 
Své příspěvky přednesou:
  • Akad. arch. Ivan Adam
  • Jiří Vydra – Valdštejnská lodžie
  • Petr a Alena Pivoňkovi – spolek Dubáci
  • Annette Becker – historička umění a kurátorka SCHÖN HIER. Architektur auf dem Land.

Řečníci

prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. (vedoucí semináře)

Je česká architektka, výzkumnice a teoretička architektury. Od roku 2011 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT, a zároveň od roku 1996 působí v architektonickém ateliéru MCA, který založila a vlastní spolu s prof. Ing. arch. Miroslavem Cikánem. V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V témže roce se stala spolu s Miroslavem Cikánem držitelkou absolutní Grand Prix Obce architektů za revitalizaci Bastionu u Božích muk v Praze 2. Od roku 2018 je členkou Kolegia ředitele, místopředsedkyní Gremiální rady a vedoucí Odborně-vzdělávacího programu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Věnuje se také volné umělecké tvorbě, vydala mj. sbírku básní Hrany dne a vytváří výtvarné objekty.

Akad. arch. Ivan Adam

Je český architekt, scénograf a designer. Vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, obory scénografie a architektura u prof. Josefa Svobody, prof. Ladislava Vrátníka. Zakladatel a spoluzakladatel několika občanských sdružení, na jejichž činnosti se dlouhodobě podílí: Společnost pro taneční a múzickou výchovu -1990, Společnost Vlídné vidiny – 1999, Spolek pro obnovu kostela sv. Prokopa – 2013. Profesní činnost v oborech architektura, scénografie, interiéry a design vykonává od roku 1990 jako svobodné povolání a je mimo jiné autorem rekonstrukce budovy Konzervatoře DUNCAN CENTRE, jejích interiérů a nábytku. Značnou část svých aktivit a úsilí směřuje do občanských aktivit spojených zejména s obnovou komunitního života a ochranou životního-prostředí

Existuje dobrý a špatný čaj, stejně tak existují dobré a špatné obrazy… každá příprava lístků má svoji individualitu, svoji jedinečnou spřízněnost, své archetypy, své vlastní metody vyprávění příběhu.“

Jiří Vydra – Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium aneb místo zapomenutých snů

Vystudoval knižní grafiku na VOŠG Hellichova v Praze, ale už od roku 2002 se věnoval pořádání kulturních akcí a oživování památek na Liberecku. Působil jako dramaturg, grafik a spoluorganizátor akcí agentury Štěk v Liberci a na hradě Grabštejně, kde byl spoluzakladatel festivalu Grabštejn Worldfest. Byl zakladatelem občanského sdružení DIVOZEMÍ, které se zaměřovalo na podporu alternativní kultury v Libereckém regionu. Organizace tvořila divadelní, hudební a komunitní projekty ve starých libereckých lázních, ve zchátralém kostele sv. Maří Magdaleny či v městských parcích.

Od roku 2011 je kastelánem Valdštejnské lodžie – barokního letohrádku na okraji Jičína a ředitelem neziskové organizace Valdštejnské imaginárium, která tuto památku spravuje. Je dramaturg, grafik a příležitostný režisér projektů, které se během roku konají po celém areálu Lodžie.

Valdštejnské imaginárium se zaměřuje na neobvyklé rodinné akce, netradiční oživování tradic a svátků, pořádá koncerty alternativní, současné a etnické hudby, prezentuje současné loutkové, objektové a pohybové divadlo, tvoří vlastní site-specific projekty, realizuje tematické workshopy a spolupracuje s řadou místních i mimo jičínských organizací.

Petr a Alenka Pivoňkovi – Spolek Dubáci

Petr a Alena Pivoňkovi se živí jako reklamní grafici. Jejich práce jim umožnila opustit Prahu a odstěhovat se na venkov. V roce 2009 náhodou koupili roubenku u Českého Dubu a tím začal jejich zájem o místní historii, architekturu a tradice. V roce 2012 s budoucím historikem Janem Havelkou založili spolek Dubáci, který realizuje opravy menších i větších památek a pořádá různé kulturní akce podporující obnovu památek, připomínání tradic a sousedská setkávání. V roce 2015 koupili ruinu bývalého Beranova hostice v Trávníčku a postupně ho za podpory MK ČR a Libereckého kraje opravují. V okolí hostince pořádají kulturní akce spolu se spřáteleným folklórním souborem Horačky. Za opravu hostince (byť zatím nedokončenou) získali cenu Patrimonium pro futuro 2020 za záchranu kulturní památky. Nyní již historik Jan Havelka vydal v roce 2019 knihu Příběh podještědské obce I., kde zpracovává historii obcí Trávníček, Hradčany a Chvalčovice (letos vyjde Příběh podještědské obce II). Petr a Alena pro Horačky graficky zpracovali knihu Podještědský lidový oděv v proměnách času. Obě knihy získaly ocenění Kniha roku Libereckého kraje.

Annette Becker

Vystudovala dějiny umění, archeologii, filozofii a obchodní administrativu v Mohuči, Mnichově a Římě a získal doktorát z dějin umění. Kurátorka Deutschen Architekturmuseums ve Frankfurtu nad Mohanem.

 

Sýpka Lemberk
Lvová čp. 67
471 25
Jablonné v Podještědí

info@sypkalemberk.com

Sýpku Lemberk podporují: